Jak postupovat na místě nehody

I. Postup na místě nehody

  • zajistit bezpečnost všech zúčastněných
  • předejít vzniku dalších zranění
  • rychlé zhodnocení situace – prohledání místa nehody, vyslechnutí okolností příhody od postiženého nebo svědků, vyslechnutí subjektivních obtíží postiženého, objektivní fyzikální vyšetření postiženého
  • poskytnout technickou pomoc – většinou předchází zdravotnické první pomoci, spočívá v bezpečném odstranění příčiny, která nehodu vyvolala a v odstranění překážek, které brání v poskytnutí zdravotnické první pomoci
  • poskytnout zdravotnickou pomoc – liší se podle typu zdraví ohrožujícího stavu, zachránce má vždy dbát na svou bezpečnost a řídit se pokyny příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru nebo členů zdravotnické záchranné služby

Fyzikální vyšetření

- pohledem: dýchací pohyby, chování, výraz obličeje, barva kůže, poloha a nepřirozený tvar těla, hybnost končetin postiženého, krvácení, zvracení

- poslechem: dýchací šelesty, sténání, chrčení, křik, odezva na oslovení, slovní kontrola vědomí

- pohmatem: dýchací pohyby, tep, zlomeniny, teplota, citlivost, bolestivost - ostatními smysly: zápach z dechu postiženého (alkohol, aceton), zápach na místě nehody (plyn, benzín apod.)  

 

Celkové dovyšetření postiženého

Provádí se v pořadí: hlava – krk – páteř – hrudník – břicho – horní končetiny – dolní končetiny

 

II. Postup na místě nehody s větším počtem postižených

Z hlediska závažnosti poranění a časového faktoru je potřeba rychle postupně orientačně vyšetřit poraněné se zaměřením na základní životní funkce a rozhodnout, kteří potřebují přednostní ošetření. Pro toto rozhodování slouží třídící metodika START – snadné třídění a rychlá terapie.

Při hromadném neštěstí postižené rozdělujeme na:

  1. stavy neodkladné pomoci – stavy bezprostředně ohrožující život – jsou prioritou a bez okamžité pomoci by nepřežily, jedná se o velká krvácení, bezvědomí, zástavu základních životních funkcí a poranění doprovázená šokem
  2. stavy odložitelné pomoci – ostatní závažné stavy – je nutno ošetřit a připravit k transportu
  3. stavy lehké – ostatní stavy poškození – ošetření může mít prodlevu, protože stav neohrožuje ani život ani zdraví bezprostředně
  4. stavy umírající – jsou stavy se životem neslučitelné

 

 
08.05.2009 08:11:27
vavries
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one