Báňská záchranná služba

Báňská záchranná služba

Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny Horním zákonem, Vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k:

 1. záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí
 2. zdolávání havárií
 3. odstraňování následků havárií.

Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba:

 • vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou
 • spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců
 • plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů.

Hlavní úkoly BZS

 • zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky
 • zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí
 • provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů
 • opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku
 • metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
 • kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány
 • školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří
 • dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře.

Další prováděné činnosti:

 • opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů
 • provoz, servis a údržba důlních svítidel
 • otryskávání kovových výrobků
 • trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení
 • měření úniků tepla termovizní kamerou
 • servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
 • chromatografické rozbory ovzduší
 • fotodokumentace a videozáznamy
 • technicko-poradenská a konzultační činnost
 • zkušebnictví a testování.

Logo BZS (zde Odolov)

Obr. Logo Báňské záchranné služby (zde Odolov)

13.05.2009 14:35:13
vavries
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one