Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém - IZS

V případě mimořádné události je zřízeno jedno operační středisko, které řídí veškeré záchranné akce, včetně nasazení sil a prostředků. Nazýváme jej dispečinkem IZS. Pojmem Integrovaný záchranný systém se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

a) Základními složkami IZS jsou:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky
  • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.
  • Zdravotnická záchranná služba
  • Policie ČR

b) Ostatními složkami IZS jsou:

  • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
  • orgány ochrany veřejného zdraví
  • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
  • zařízení civilní ochrany
  • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Vzájemná spolupráce mezi základními složkami IZS

je trvale koordinována při akcích, které nemají charakter mimořádné události, ale součinnost je žádoucí - zejména při zajištění osobní bezpečnosti výjezdových skupin hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby. Klasickým příkladem součinnosti složek IZS jsou dopravní nehody - na místě nehody -policie vyšetřuje její příčiny, hasiči svou technikou vyprošťují raněné, a po vyproštění záchranná služba raněné ošetří.

13.05.2009 14:31:43
vavries
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one