Přednemocniční neodkladná péče

Přednemocniční neodkladná péče - PNP

Přednemocniční neodkladná péče (PNP) je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. PNP je odborná péče, která je zabezpečována zdravotnickými pracovníky zdravotnické záchranné služby. PNP byla od počátku v České republice organizována tak, že členem výjezdové skupiny bývá i lékař, avšak v současnosti není přítomnost lékaře u všech výjezdů pravidlem. Přednemocniční neodkladná péče je garantována státem a hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.

PNP je poskytována při stavech, které:

 • bezprostředně ohrožují život postiženého
 • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky
 • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti
 • působí náhlé utrpení a bolest
 • působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí

Další činnost zdravotnické záchranné služby:

 • kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev
 • doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními (tzv. sekundární transporty)
 • doprava související s plněním úkolů transplantačního programu
 • doprava raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze zahraničí do České republiky
 • přednemocniční neodkladná péče při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof
 • zajištní rychlé dopravy odborníků k zabezpečení akutní péče do zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují
 • součinnost s dalšími složkami integrovaného záchranného systému
 • výuková a vědecká činnost
13.05.2009 14:20:44
vavries
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one