Rozdíl mezi ZZS a LSPP

Rozdíl mezi záchrannou službou a lékařskou službou první pomoci

Zdravotnická záchranná služba (ZZS), nazývaná také "záchranná služba", RLP, RZP, "lítačka", "úrazovka", je služba určená zejména k řešení náhlých a neočekávaných změn zdravotního stavu, zpravidla život bezprostředně ohrožujících. Indikací výjezdu jsou zejména známky selhání nebo selhávání základních životních funkcí (vědomí, krevního oběhu, dýchání), závažné úrazy, otravy a situace s výskytem většího počtu raněných. Dalšími indikacemi výjezdu záchranné služby může být například náhle vzniklá silná bolest či psychiatrická příhoda (zejména pokud je pacient agresivní a ohrožuje sebe anebo okolí). Vozidlo záchranné služby musí být vybavené k poskytnutí komplexní přednemocniční péče. Vedoucím výjezdové skupiny je lékař s atestací (odbornou zkouškou) v některém z oborů anestesie a resuscitace, chirurgie, interní lékařství, všeobecné lékařství nebo dětské lékařství, mající speciální školení v poskytování přednemocniční neodkladné péče. V případech, kdy nejde o život bezprostředně ohrožující onemocnění, může být vedoucím výjezdové skupiny střední zdravotnický pracovník ("sestra"), kvalifikovaný k monitorování základních životních funkcí a provádění základních, život zachraňujících úkonů. Hlavním úkolem záchranné služby není léčit onemocnění, které bylo příčinou ohrožení životních funkcí, ale tyto životní funkce stabilizovat, zajistit a pacienta bezpečně dopravit do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení ke stanovení definitivní diagnózy a léčby. Nejbližší vhodné zdravotnické zařízení je přitom to, které je schopné poskytnout pacientovi definitivní ošetření, tj. nejzávažnější stavy (úrazy apod.) by měly být transportovány přímo z místa události do specializovaného centra, nikoliv do místní nemocnice a odtud teprve dál na místo definitivního ošetření.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) známá jako pohotovost, je služba určená pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacienty s chronickým (dlouhodobým) onemocněním, jejichž zdravotní stav kolísá. Službu zajišťují výhradně praktičtí lékaři. Lékaře je možné navštívit v pohotovostní ambulanci, případně si lze vyžádat jeho návštěvu v bytě. Rozsah vybavení a služeb odpovídá běžné praxi praktického lékaře, to znamená, že je výrazně menší než u záchranné služby, ale naproti tomu disponuje např. recepty pro předpis léků (Záchranná služba zpravidla nikoliv, nebo by se neměla zabývat pacienty, kteří potřebují pouze domácí ošetřování). V ideálním případě má "záchranka" a "pohotovost" společné operační středisko neboli dispečink. Zde tak jedna osoba rozhodne o tom, vyslání jaké pomoci je nejúčelnější.

Poznámka: V některých místech již nyní nefunguje LSPP v nočních hodinách, a perspektiva této služby v rámci systému zdravotnictví je díky legislativnímu vakuu nadále zcela nejasná.

Shrnutí:

- cítíte-li že jde o situaci, v níž je pacient ohrožen na život, volejte záchrannou službu (155).

- jde-li o onemocnění, pro které neočekáváte hospitalizaci, kontaktujte "pohotovost" - lékařskou službu první pomoci (telefon vám sdělí váš praktický lékař, pípadně operační středisko záchranné služby - tel. 155

13.05.2009 14:22:17
vavries
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one