Vojenské záchranné útvary

Vojenské záchranné útvary

Vznik 15. ženijní záchranné brigády

Už v dobách minulých byla města v Jihočeském kraji významným místem, odkud se velelo vojskům v době husitské slávy, a v nedávné době i jednotkám Armády České republiky. Města tohoto regionu se tak zapsala do historie, ale i současnosti, s právem ovlivňovat vojenskou historii dějin.

Stejně je tomu i dnes. Velitelství vojenských záchranných útvarů Armády ČR je umístěno ve městě v Jihočeském kraji, ležícím nedaleko Tábora. I ono mělo z vojenského pohledu významnou úlohu - především v oblasti vojenského letectví. Tím městem je Bechyně, kde v současné době sídlí velení 15. ženijní záchranné brigády společně se 151. ženijním praporem.

 

Regionální působnost záchranných praporů:

 

Útvar

Působnost

152.zpr Kutná Hora

Hlavní město Praha (část města na pravém břehu Vltavy). Středočeský kraj (území na pravém břehu řeky Vltavy), Liberecký kraj, Královéhradecký kraj

153. zpr.J. Hradec

Jihočeský kraj, kraj Vysočina

154. zpr Rakovník

Hlavní město Praha (část města na levém břehu řeky Vltavy), Středočeský kraj (území na levém břehu řeky Vltavy), Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj

155. zpr Bučovice

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

156. zpr. Olomouc

Olomoucký kraj, Pardubický kraj

157. zpr. Hlučín

Moravskoslezský kraj

Velitelé záchranných praporů odpovídají v regionu takto stanovené působnosti za organizaci a zabezpečení plnění humanitárních úkolů civilní ochrany. K tomu mají i pravomoc jednat s představiteli orgánů státní správy a samosprávy odpovídajících úrovní, a s funkcionáři operačních a informačních středisek IZS.

Hlavní úkoly

a) Pomoc obyvatelstvu

-plnění humanitárních úkolů civilní ochrany, záchranné, vyprošťovací a další neodkladné práce při pohromách, nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí (požáry, povodně, hromadná neštěstí, průmyslové havárie)

-jako podpora a doplnění základních složek IZS, před nasazením ostatních vojenských útvarů a zařízení

b) Ženijní podpora vojsk

-ženijní zabezpečení úkolových uskupení (ženijní průzkum, zabezpečení překonávání překážek, odminování, odtarasování a úprava cest, zatarasování a ničení, podpora předsunutého letectva, udržování prostorů rozmístění vojsk a míst velení, maskovací opatření apod.)

-odstraňování a likvidování nevybuchlé munice

-ženijní podpora a zabezpečení vojsk v misích (mimo území ČR)

Možnosti použití jednotek

Záchranné prapory jsou v případě vzniku pohrom na území ČR nasazovány na podporu IZS ze součástí AČR jako první. Teprve v případě vzniku pohrom značného rozsahu a nebezpečného charakteru jsou nasazovány síly a prostředky dalších součástí armády.

Vlastní rozsah úkolů civilní ochrany specifikují ,, Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám" z 12. Srpna 1949. Podle těchto "Protokolů" znamená civilní ochrana plnění některých nebo všech níže uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití.

Těmito úkoly jsou:

 • hlásné služby
 • evakuace
 • organizování a poskytování úkrytů
 • zatemňování
 • záchranné práce
 • zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc
 • boj s požáry
 • zjišťování a označování nebezpečných oblastí
 • dekontaminace a podobná ochranná opatření
 • poskytování nouzového ubytování a zásobování
 • okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech
 • okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení
 • bezodkladné pohřební služby
 • pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití
 • doplňující činnost nezbytná k plnění výše uvedených úkolů, včetně plánování a organizování

Záchranné prapory vzhledem ke svému materiálnímu a technickému vybavení, úrovní připravenosti a organizačním strukturám, nemohou zabezpečovat plnění všech uvedených humanitárních úkolů civilní ochrany. Na jejich plnění se však podílí a působí v součinnosti se složkami IZS, součástmi CO ČR, orgány státní správy a samosprávy. Uvedený seznam úkolů civilní ochrany je konečný a záchranné prapory nesmí plnit další úkoly. Nesmí provádět ani činnosti ve prospěch vojenského personálu bojujících vojsk vlastní strany konfliktu. Za válečného stavu plní záchranné prapory uvedené civilní ochrany výlučně na území České republiky. Přitom příslušníci i prostředky záchranných praporů jsou označeni mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro zdravotní službu a civilní ochranu.

Civilní ochrana

Obr. Značení Civilní ochrany obyvatelstva

13.05.2009 14:36:55
vavries
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one